Produkty

 

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3/tona Použitie
0-4
0-8
1,614 Jemný štrkopiesok
0-22
0-16
1,692 – 1,84 Vhodný na na všeobecnú betonáž
4-8
8-16
1,315 – 1,45 Vhodný na betonáž
16-22
16-32
1,598 Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok,

 

Všetky ceny za materiál, dopravu a nákladku nájdete v Cenníku.