Cenník kameniva

Home Cenník

Cenník kameniva

Názov tovaru Cena za tonu  bez DPH Cena za tonu s DPH
Kamenivo 0/4 (betonárska) 17,00 € 20,40 €
Kamenivo 0/4 (zásypová) 11,50 € 15,60 €
Kamenivo 4/8 13,00 € 15,60 €
Kamenivo 8/16 13,00 € 15,60 €
Kamenivo 16/32 13,00 € 15,60 €
Kamenivo 32/63 13,00 € 15,50 €
Kamenivo 0/32 9,00 € 10,80 €
Kamenovo 63-125 12,00 € 14,40 €
0Kamenivo 16/32 ( okrasný kameň ) 21,00 € 25,20 €
Piesok 19,00 € 22,80 €
Štrk ( zavažkový ) 7,00 € 8,40 €
Doprava Tatra 2 € min. 40,00 € 2,4 € min. 48,00 €
Doprava Man (8-kola) 2,20 € 2,64 €
Doprava Man malý 1,40 € 1,68 €
Nakladanie UNC 2,50 € 3,00 €
Kamenivo 0/63 9,00€ 10,80 €

Cenník kameniva - nakladanie s UMC, prívesný vozík

Názov tovaru Cena za 1 UNC lyžicu bez DPH Cena za 1 UNC lyžicu s DPH
0/4 Tmavá (betonárska) 12 € / UNC  lyžica 14,40 € / UNC  lyžica
16/32 Okrasný kameň 14 € / UNC  lyžica 16,80 € UNC  lyžica
0/1 Piesok 12 € / UNC  lyžica 14,40 € UNC  lyžica
16/32 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
4/8 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
8/16 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
0/4 Lomová (zásypová) 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC lyžica
0/32 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
0/63 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
32/63 Lomová 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
63/125 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
Štrk (preosievaný) 8 € / UNC  lyžica 9,60 € UNC  lyžica
Štrk zavažkový 7 € / UNC  lyžica 8,40 € UNC  lyžica